Komunikat w sprawie ilości osób w kościele

Od poniedziałku 20 kwietnia obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. W kościele może przebywać 1 osoba na 15 m kwadratowych. W Kleszczynie jest to 10 osób plus 2 osoby na chórze, w Skicu 24 osoby plus 1 osoba na chórze i w Sławianowie 13 osób plus 3 osoby na chórze, w salce 4 osoby. Ograniczenie nie obejmuje księdza oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. 

We wszystkich trzech kościołach siadamy tylko na miejscach gdzie są wyłożone kartki z Litanią Loretańską. Po każdej Mszy św. miejsce kartek będzie zmieniane.

W kościele jesteśmy z zakrytymi ustami i nosem. Nie odnosi się do do księdza. W pogrzebie może uczestniczyć tyle osób, ile może zgromadzić się w kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta pogrzebowa. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu, z zachowaniem pomiędzy osobami odległości minimum 2 m od siebie.