Odpust św. Barbary

W poniedziałek 4 grudnia przypada odpust św. Barbary, patronki Bractwa św. Barbary i barbarek. W czasie Mszy św. odpustowej do Parafialnego Ruchu Religijnego Dziewcząt „Barbarek” zostaną przyjęte nowe członkinie. Można również zapisać się do Bractwa św. Barbary w tym celu będzie wyłożona księga. Po Mszy św. procesja wokół kościoła. Proszę o niesienie chorągwi i feretronów. Po uroczystości poczęstunek dla barbarek, ministrantów i ich rodziców.