Odpust św. Barbary

W środę, 4 grudnia, przypada odpust św. Barbary, patronki Bractwa św. Barbary i barbarek. Jest to jednocześnie rocznica nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W czasie Mszy św. odpustowej do Parafialnego Ruchu Religijnego Dziewcząt „Barbarek” zostaną przyjęte nowe członkinie. Można również zapisać się do Bractwa św. Barbary w tym celu będzie wyłożona księga. Po Mszy św. procesja wokół kościoła. Proszę o niesienie chorągwi i feretronów. Po uroczystości poczęstunek dla barbarek, ministrantów i ich rodziców w szkole. Msza św. odpustowa o g. 17.30. Wcześniej o g. 17.00, w ramach rocznicy Nawiedzenia obrazu, zaśpiewamy Godzinki ku czci Matki Bożej.