Odpust św. Barbary

W piątek 4 grudnia przypada odpust św. Barbary, patronki Bractwa św. Barbary i Barbarek. Jest to jednocześnie 2 rocznica nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej naszej parafii. Odpust będzie tylko dla zaproszonych osób z Bractwa św. Barbary i rodzin barbarek. Nie będzie procesji po Mszy św.