CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dzisiaj zaczynają się nasze rekolekcje parafialne. Rekolekcje poprowadzi dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik.

 2. Msze św. w poniedziałek, wtorek i w środę w Kleszczynie o g. 16.30, Skicu o g. 17.45 i w Sławianowie o g. 19.00. Na Msze św. zapraszam przede wszystkim osoby od intencji mszalnej. Nie będzie rekolekcji szkolnych ze względu na odwołane zajęcia szkolne. Transmisja Mszy św. w internecie na facebooku na stronie parafii w niedzielę o g. 11.15, w poniedziałek, we wtorek i w środę o g. 19.00.

 3. Na czas transmisji przygotujmy stół z białym obrusem. Na nim zapalmy dwie świece i postawmy na środku krzyż. Wzbudźmy w sobie również duchowe pragnienie przyjęcia Pana Jezusa.

 4. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do niedzieli za tydzień, dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a.osobom w podeszłym wieku;
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 5. Na cele misyjne zebraliśmy 133 zł. Bóg zapłać.

 6. Na ołtarzu św. Barbary wystawiony jest koszyk na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 7. Droga krzyżowa z transmisją online na facebooku na stronie parafii w piątek po Mszy św. o g. 18.00 w Sławianowie.

 8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Tomasz Romanów, st. wolnego, zam. w Dziembówku, Patrycja Stofrowska, st. wolnego, zam. w Sławianówku, Przemysław Stefaniak, st. wolnego, zam. w Skicu, Emilia Sieg, st. wolnego, zam. w Wiktorówku.