DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

  1. Nabożeństwa różańcowe w Sławianowie po wieczornej Mszy św., w Skicu w środę po Mszy św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a w Kleszczynie w czwartek z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W niedzielę w łączności z Mszą św. Dzieci, szczególnie pierwszokomunijne, przychodzą w czwartek.

  2. W poniedziałek wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Mszę św. wg porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. spotkanie z matkami różańcowymi.

  3. Sakrament bierzmowania będzie udzielony młodzieży w piątek, 11 października, o g. 16.30 przez nuncjusza apostolskiego w Nikaragui arcybiskupa Waldemara Sommertaga.

  4. Próba przed bierzmowaniem w środę i w czwartek po Mszy św. o g. 18.00 w Sławianowie i nabożeństwie różańcowym. Proszę o obecność młodzieży na Mszy św i nabożeństwie. Spowiedź przed bierzmowaniem, z zaproszonymi księżmi, w środę po Mszy św. i nabożeństwie.

  5. W przyszłą niedzielę po raz 19. będziemy obchodzić Dzień Papieski, pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.

  6. W następną środę – 16 października – w Skicu przypada odpust św. Jadwigi Śląskiej. Msza św. odpustowa o g. 17.00 z procesją i ucałowaniem relikwii. Proszę o niesienie chorągwi i świec. Na Mszy św. odpustowej poświęcenie różańców dzieciom pierwszokomunijnym. Mszy św. odpustowej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. Paweł Jochaniak budowniczy świątyni w Skicu. Po Mszy św. spotkanie przy kawie i cieście w sali wiejskiej. Zobaczymy również film z przygotowania do konsekracji kościoła przed 30 laty.

  7. Za tydzień są wybory parlamentarne. Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. W ramach wyborów katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami.

  8. „Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony małoletnich” (List okólny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 3 maja 2011 r.).

  9. Dnia 28 września 2019 r. podczas spotkania duchowieństwa diecezji bydgoskiej, na którym obecny był o. Adam Żak, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, ks. Biskup Jan Tyrawa zatwierdził Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej. Dokument ten, owoc współpracy Zespołu ds. prewencji diecezji bydgoskiej z Zespołem ds. prewencji archidiecezji gnieźnieńskiej, zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa kanonicznego dotyczących przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu oraz polskiego prawa karnego, procedury postępowania w przypadkach podejrzenia o popełnienie przestępstwa, a także zasady organizacji bezpiecznej opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Pełen tekst Zasad oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prewencję i ochronę małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej można znaleźć na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl w części Instytucje w zakładce Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Bydgoskiej.

  10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Łucja Wnuk, l. 79, zam. w Buntowie. Pogrzeb we wtorek o g., 15.00 w Sławianowie. Polećmy miłosierdziu Bożemu: „Zdrowaś Maryjo…”.