WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do piękna uroczystości I Komunii św. Rodzicom za przygotowanie dzieci przez przekazanie im wiary, za kwiaty, dekoracje, skoszenie trawy na cmentarzu i wokół kościoła, pani katechetce Elżbiecie Długołęckiej za zaangażowanie i czuwanie nad całością … Kontynuuj

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

W tym szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych. Nabożeństwa majowe: w Sławianowie po wieczornej Mszy św., w Skicu w środę, a w Kleszczynie w czwartek … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

W środę rozpoczynamy piękny miesiąc maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy i wspomnienie św. Józefa. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni … Kontynuuj

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

W tę trzecią niedzielę Wielkanocy, obchodzoną w naszej ojczyźnie jako Niedzielę Biblijną, inaugurujemy w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcam wszystkich Parafian do indywidualnej lektury i medytacji Biblii, by spotkać Pana, który mówi do swojego ludu. Dzisiaj przeżywamy też nasze narodowe święto … Kontynuuj

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie wielkich dni Wielkiego Tygodnia … Kontynuuj

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA, bo chyba dzisiaj całe stworzenie śpiewa na chwałę Pana owo radosne ALLELUJA. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo … Kontynuuj

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Poświęcenia palm na wszystkich Mszach św. Gorzkie żale po Mszach św. Już po raz siódmy dzisiejszego dnia obchodzimy … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny, co ukaże nam liturgia najbliższych dni, a ponadto podtrzymywany w naszej ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży. We wtorek będziemy przeżywali uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą … Kontynuuj