PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

W najbliższy czwartek, 14 lutego, przypada święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy. Tego dnia wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Bardzo dziękuję rodzinom z naszej parafii za przyjęcie w czasie wizyty duszpasterskiej. Dziękuję za poczęstunek jak również za złożone ofiary. Po naszej parafii rozpoczyna dziś peregrynację czyli nawiedziny domów i mieszkań Maryja w znaku ikony Matki Bożej Pięknej Miłości z katedry … Kontynuuj

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w … Kontynuuj

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

We wtorek, 22 stycznia, rozpoczynają się 34 Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa … Kontynuuj

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Zakończył się Piąty Orszak Trzech Króli. Dziękuję za pomoc w organizacji: p. Tadeuszowi Brzezińskiemu oraz pani Iwonie Rycyk z Buntowa za pomoc w tworzeniu dekoracji w terenie, a szczególnie za słomę na szopkę, dzieciom i młodzieży ze Sławianowa, Skica i … Kontynuuj

OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OBJAWIENIE PAŃSKIE Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Objawionego dzisiaj Syna Bożego znakiem K+M+B 2019. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że … Kontynuuj

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Podczas uroczystego nabożeństwa ze śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy wspólnie przepraszać Pana Boga za popełnione grzechy i dziękować za otrzymane łaski. Msza św. będzie już z uroczystości Świętej … Kontynuuj

NARODZENIE PAŃSKIE

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…” – śpiewamy w radosnej kolędzie. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić. Co roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy … Kontynuuj

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie we wtorek, 18 grudnia. Okazja do sakramentu pokuty w Kleszczynie o g. 16.30, w Skicu o g. 17.00 i w Sławianowie o g. 18.00. Przyjadą zaproszeni księża z dekanatu. Chorych nawiedzę we wtorek od … Kontynuuj