WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

W dzisiejszą niedzielę radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. I jak on zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypada 100. urodzin naszego wielkiego rodaka. W niedzielę za tydzień o g. 11.15 odprawię … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty … Kontynuuj

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. W ostatnią … Kontynuuj

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi … Kontynuuj

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy zbawieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania tych świątecznych dni … Kontynuuj

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Udekorujmy nasze okna na przyjście Pana. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dziękuję za uczestnictwo w rekolecjach parafialnych, również przez internet. Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej. Droga krzyżowa z transmisją w internecie na facebooku na stronie parafii w … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj zaczynają się nasze rekolekcje parafialne. Rekolekcje poprowadzi dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik. Msze św. w poniedziałek, wtorek i w środę w Kleszczynie o g. 16.30, Skicu o g. 17.45 i w Sławianowie o g. 19.00. Na Msze … Kontynuuj