Wakacje

Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecam opiece Matki Bożej. Zachęcam do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominam, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. W czasie wyjazdu poszukajmy wcześniej kościół, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. Witam wszystkich przybywających do naszej parafii i życzę dobrego wypoczynku.