Pierwsze informacje o Sławianowie pochodzą z 1442 roku. Wieś nosiła wtedy nazwę Slawnanowo. Natomiast pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z 1511 roku. Pierwsza wizytacja parafii miała miejsce w 1621 roku. Drewniany kościół pobudowano w 1617 roku . Kiedy uległ zniszczeniu w 1806 roku ks. proboszcz Wojciech Sucharski zbudował obecny kościół o konstrukcji szachulcowej. Środki na budowę dała pani Marianna Guzowska – regentka nakielska. Remontowany m.in. w 1984 r. W latach 1896-1947 proboszczem był tu ksiądz Władysław Paszki, niezwykle zasłużony dla obrony polskości wsi w okresie międzywojennym. Sławianowo zawsze było parafią polską. W 1702 roku powstało Bractwo św. Barbary, które istnieje do dziś. Do 1821 roku parafia znajdował się w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, następnie w Diecezji Chełmińskiej. Po zakończeniu I wojny światowej znalazła się w Wolnej Prałaturze Pilskiej. Po II wojnie światowej znalazła się w Administraturze Gorzowskiej, a od 1972 roku w Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej. W latach 1920 – 1939 przez jezioro sławianowskie przebiegała granica polsko – niemiecka.

Legenda z XIX wieku głosi, że dziedzic szydzący z pobożności miejscowego ludu w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego zamiast modlić się wolał polować, za co został zamieniony wraz z koniem w kamień.

Kościół w Sławianowie:

Wybudowany w 1806 roku. Konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniem ceglanym i otynkowanym. Jednonawowy, z nieco węższym prezbiterium zamkniętym prosto. Przy nawie od północy kruchta. Od zachodu oszalowana wieża wbudowana w nawę. Dachy kryte dachówkami. Połacie dachu na wieży kryte blachą. Wewnątrz stropy belkowe.Barokowy ołtarz główny z XVIII w. z obrazem św. Jakuba. W barokowych ołtarzach bocznych obrazy św. Barbary i Matki Boskiej, pochodzą z wcześniejszego kościoła. Na belce tęczowej barokowa grupa Ukrzyżowania. Przy ścianie południowej tablica w języku polskim z wymienionymi nazwiskami parafian poległych w latach I wojny światowej. Przy kościele drewniana dzwonnica z 1858 r., w niej dzwon z 1621 r. Kościół został w latach 2008-2012 całkowicie odrestaurowany.