Kleszczyna jako wieś Klacino wspominana jest w kronikach już w 1260 r. Nazwa ta zmieniała się przez wieki, a jako Kleszczyna istnieje od roku ok. 1653. Pierwsza źródłowa wzmianka pochodzi z 1480 r. Początkowo była to wieś szlachecka, należąca do rodziny Czeszewskich, Słupskich i Sławianowskich. We wczesnym średniowieczu prowadził tu szlak handlowy z Wielkopolski do Bałtyku. W XVI w. obok wsi istniał folwark, młyn, kuźnia i karczma. W XVII i na pocz. XVIII w. drogą przez Łobżenicę, Kleszczynę, Złotów i Jastrowie do Kołobrzegu przewożono głównie kujawską pszenicę. W związku z tym dziedzice złotowscy kazali w 1700 r. wybudować we wsi duży zajazd z szopami i stajniami na 100 wozów i koni oraz karczmę. W 1821 r. przeprowadzono parcelację gruntów i od tego czasu jest to wieś typowo chłopska.

W środku wsi stoi szachulcowy kościół p.w. Chrystusa Króla (dawniej ewangelicki), zbudowany w latach 1876-1879. Od 1945 r. przejęty przez kościół katolicki. Kościół jest jednonawowy konstrukcji słupowo – ramowej, wypełnionej cegłą. Małe absydowe prezbiterium, zamknięte trójbocznie, otoczone z trzech stron murowaną zakrystią. Wieża od frontu, częściowo wtopiona w nawę. Zwieńczona blaszaną wieżyczką z daszkiem namiotowym. Dach jednokalenicowy, kryty blachodachówką. Strop belkowany. Chór muzyczny z prospektem organowym. Ołtarz główny (pochodzi z kościoła w Sławianowie) z 1877 r. Witraże z 2001 r. autorstwa Małgorzaty Iwańskiej. Dzwonnica drewniana w kształcie krosna z 1876 r., kryta daszkiem dwuspadowym. W latach 1980 i 1990 dobudowano murowane zakrystie.

W okresie międzywojennym działało we wsi Towarzystwo Młodzieży Polskiej, a w latach 1929-1939 istniała szkoła polska, której kierownikiem był Bronisław Kokowski, ścięty toporem przez hitlerowców w 1939 r. Znajdują się tu chałupy szachulcowe z XIX w. Na wzgórzu za wsią jest cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX w. z kilkoma pomnikami. Miejscowość położona jest nad Jeziorem Kleszczyńskim, niedaleko lasów. 

 

 

Litania do Chrystusa Króla

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

 

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje!

Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Życie nasze,

 

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,

Chryste Królu rozumu,

Chryste Królu woli,

Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste Królu pokory, przez urąganie płaszczem wzgardy odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Najświętszą Eucharystię

 

Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś trudy nasze,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z martwych i oddałeś rodzinie: młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,

 

Chryste, Królu Królów, panuj nad wspólnotami sąsiedzkimi!

Chryste, Królu utwierdzaj swoje panowanie w sercach dzieci i młodzieży,

Chryste, Królu naucz nas pokory potrzebnej do akceptacji człowieka, takim jakim jest,

Chryste, Królu daj nam radość płynącą z bezinteresownej służby bliźnim,

Chryste, Królu zapal nas gorliwością w pełnieniu Twojej woli, wszędzie gdzie nas potrzebujesz,

Chryste, Królu daj nam Twojego Ducha, byśmy dobrze wykorzystali dary, którymi nas ubogacasz,

Chryste, Królu uratuj nasze siostry i naszych braci od niewoli alkoholizmu i narkomanii,

Chryste, Królu zatrzymaj niszczącą topiel demoralizacji,

Chryste, Królu daj nam nowy zapał potrzebny do budowania trwałości wspólnot sąsiedzkich,

Chryste, Królu prowadź nas drogami ciągłej gotowości do przebaczenia i pojednania,

Chryste, Królu odnów w nas gorliwość, która towarzyszyła nam w dniu Twojej intronizacji w rodzinach,

Chryste, Królu usuń z serc małżonków, wszelkie przejawy egoizmu,

Chryste, Królu który jednoczysz nas w miłości Twojej,

Chryste Królu, Książę Pokoju, który jesteś mocen usunąć wszystko co nas dzieli,

Chryste Królu, który budujesz najmocniejsze pomosty pomiędzy sercami,

Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie mieć końca,

Chryste Królu, który wyprowadzasz z niewoli na wolność,

 

Chryste Królu, który nas potrzebujesz do utrwalenia Twojego Królestwa prawdy i życia, świętości, łaski sprawiedliwości i pokoju, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!

Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoje wołanie na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K.: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W.: A pokój trwać będzie bez końca.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.