16.06. – 23.06.2019

Niedziela 16.06. 8.45 Skic W rocz. śm. siostry Barbary Wysockiej, Halinę Stofrowską, Kazimierza Paźniewskiego 10.00 Kleszczyna W 39 rocz. ślubu o zdrowie, dalsze błogosławieństwo w rodzinie 11.15 Sławianowo Za śp. Cecylię Arendt, brata Leona, zm. krewnych z rodz. Ryszków i … Kontynuuj