Misje i odpust

W niedzielę za tydzień, 25 listopada, przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela roku liturgicznego i odpust w Kleszczynie. Porządek Mszy św. w niedzielę za tydzień: w Sławianowie o g. 8.45, w Skicu o g. 10.00, w Kleszczynie o g. 11.15. Msze św. w czasie misji w dni powszednie będą w Kleszczynie o g. 16.30, w Skicu o g. 18.00 i w Sławianowie o g. 18.30 z sobotą za dwa tygodnie włącznie. Po wszystkich Mszach św. będą nauki stanowe.