Nabór ofert na dzierżawę ziemi parafii Sławianowo

Zgodnie z decyzją Kurii Biskupiej w Bydgoszczy ogłasza się nabór ofert na dzierżawę ziemi rolnej stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie.

Do wydzierżawienia pozostaje działka w Sławianowie nr 152/2 o powierzchni 15 ha.

Oferty w zamkniętych kopertach adresowane do Kurii Biskupiej w Bydgoszczy można składać w biurze parafialnym parafii Sławianowo lub bezpośrednio w Kurii Biskupiej w Bydgoszczy do dnia 3 września 2023r.

Adres: Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy

ul. ks. T Malczewskiego 1

85-104 BYDGOSZCZ

z dopiskiem dzierżawa Sławianowo.

Kwotę oferty należy określać tylko w q/pszenicy z ha lub w PLN za ha.

Informacje: tel. 784 646 506 Wiesław Kulawiak.