Nowy Ordynariusz

Papież Franciszek mianował biskupem bydgoskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Włodarczyka. Módlmy się dla niego o potrzebne jemu łaski do pasterzowania w diecezji.