Obostrzenia dotyczące Kościoła

Ponownie zostały wprowadzone obostrzenia co do ilości osób w kościele. Może być to jedna osoba na 15 m². W Sławianowie może być 13 osób plus 3 osoby na chórze, w Kleszczynie 11 osób plus 1 osoba na chórze, w Skicu 24 osoby plus 1 osoba na chórze.