CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.

 2. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków.

 3. W poniedziałek wspominamy św. Floriana patrona strażaków. Msza św. w intencji strażaków o g. 18.00 w Sławianowie.

 4. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

 5. Nabożeństwa majowe w niedzielę po każdej Mszy św., a w tygodniu: w Sławianowie po wieczornej Mszy św., w Skicu w środę po Mszy św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, w Kleszczynie w czwartek po Mszy św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 6. Chorych z komunią św., odwiedzę w piątek od g. 10.00 gdy ktoś o to poprosi. Chorych można zaszać także przez internet.

 7. W soboty w maju, na czas pandemii, wprowadzam dodatkowe Msze św. Będą to Msze św. z niedzieli. W Kleszczynie o g. 16.00 i w Skicu o g. 17.00 i w Sławianowie o g. 18.45. Są wolne intencje. Porządek Mszy św. w sobotę będzie więc następujący w Kleszczynie o g. 16.00, w Skicu o g. 17.00 i w Sławianowie o g. 18.00 i o g. 18.45.

 8. W związku z epidemią obowiązują zasady bezpieczeństwa. W kościele może przebywać 1 osoba na 15 m kwadratowych. W Kleszczynie jest to 10 osób plus 2 osoby na chórze, w Skicu 24 osoby plus 1 osoba na chórze i w Sławianowie 13 osób plus 3 osoby na chórze, w salce 4 osoby. Ograniczenie nie obejmuje księdza oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej.

  W kościele jesteśmy z zakrytymi ustami i nosem. Nie odnosi się do księdza. W pogrzebie może uczestniczyć tyle osób, ile może zgromadzić się w kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta pogrzebowa. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu, z zachowaniem pomiędzy osobami odległości minimum 2 m od siebie.

 9. We wszystkich trzech kościołach siadamy tylko na miejscach gdzie są wyłożone kartki z Litanią Loretańską.

 10. Osoby będące na zewnątrz mogą przystąpić do Komunii św.
 11. W kościele przy ołtarzu jest wystawione naczynie z wodą święconą. Będzie tam do końca maja. Można z niego zabierać wodę święconą do domu.

 12. Przypominam, że do 7 czerwca powinniśmy przyjąć Komunię św. wielkanocną. Można to uczynić także w dzień powszedni.  Drugie Przykazanie Kościelne przypomina nam: »Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty«. Natomiast Trzecie Przykazanie Kościelne mówi: »Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą«.

 13. Istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty przed Mszami świętymi.

 14. Dzięki życzliwości Parafian i Przyjaciół parafii nie mamy zaległości finansowych. Rachunki płacimy na bieżąco. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom, także za ofiary przekazywane na konto parafii.

 15. Dziękuję za ofiary na tacę i składane na konto bankowe parafii. Bóg zapłać.