DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Za tydzień zbiórka do puszek na cele misyjne.

  2. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

  3. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

  4. Dzisiaj spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania po Mszy św. o g. 11.15 w Sławianowie.

  1. Droga krzyżowa w Skicu w środę po Mszy św. o g. 17.00, w Kleszczynie w czwartek po Mszy św. o g. 17.00, w Sławianowie w piątek po Mszy św. o g. 18.00. Gorzkie żale w niedzielę po Mszach św. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

  2. Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w niedzielę za dwa tygodnie. Rekolekcje poprowadzi dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej.

  3. Na ołtarzu św. Barbary wystawiony jest koszyk na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

  4. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Patryk Czyżewski, st. wolnego, zam. w Kaczochach, Beata Napora, st. wolnego, zam. w Kaczochach,

  5. Do nabycia są kartki świateczne z kościołem w Sławianowie i w Kleszczynie za dobrowolną ofiarę.