PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

 1. W dzisiejszą niedzielę radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. I jak on zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”, tzn. Cały Twój. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

 2. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych będzie w środę o g. 18.45 w kościele w Sławianowie.

 3. Nabożeństwa majowe odprawiamy w Sławianowie w dni powszednie po wieczornej Mszy św., w Skicu w środę po Mszy św., w Kleszczynie w czwartek po Mszy św.

 4. W soboty w maju, na czas pandemii, wprowadzam dodatkowe Msze św. Będą to Msze św. z niedzieli. Porządek Mszy św. w sobotę będzie więc następujący w Kleszczynie o g. 16.00, w Skicu o g. 17.00 i w Sławianowie o g. 18.00 i o g. 18.45. Będzie również dodatkowa Msza św. w niedzielę w Sławianowie o g. 12.00.

 5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 6. Będziemy zbierać ofiary na Mszy św. w Sławianowie w dni powszednie.

 7. Zmieniły się zasady bezpieczeństwa. W kościele może przebywać 1 osoba na 10 m kwadratowych. W Kleszczynie jest to 16 osób plus 3 osoby na chórze, w Skicu 37 osób plus 2 osoby na chórze i w Sławianowie 20 osób plus 5 osób na chórze, w salce 6 osób. Ograniczenie nie obejmuje księdza oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Zapraszam do kościoła i przed kościół.

  W kościele jesteśmy z zakrytymi ustami i nosem. Nie odnosi się do księdza. W pogrzebie może uczestniczyć tyle osób, ile może zgromadzić się w kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta pogrzebowa. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu, z zachowaniem pomiędzy osobami odległości minimum 2 m od siebie.

 8. We wszystkich trzech kościołach siadamy tylko na miejscach gdzie są wyłożone kartki z Litanią Loretańską.

 9. Osoby będące na zewnątrz kościoła mogą przystąpić do Komunii św.

 10. W kościele przy ołtarzu jest wystawione naczynie z wodą święconą. Będzie tam do końca maja. Można z niego zabierać wodę święconą do domu. Kościół w Sławianowie jest otwarty w ciągu dnia.

 11. Przypominam, że do uroczystości Najświętej Trójcy, w tym roku przypadającej 7 czerwca, powinniśmy przyjąć Komunię św. wielkanocną. Można to uczynić także w dzień powszedni.  Drugie Przykazanie Kościelne przypomina nam: »Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty«. Natomiast Trzecie Przykazanie Kościelne mówi: »Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą«.

 12. Istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty przed Mszami świętymi.