PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziękuję za uczestnictwo w rekolecjach parafialnych, również przez internet.

 2. Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

 3. Droga krzyżowa z transmisją w internecie na facebooku na stronie parafii w piątek po Mszy św. o g. 18.00 w Sławianowie.

 4. W niedzielę za tydzień transmisja Mszy św. w internecie na facebooku na stronie parafii o g. 11.15.

 5. Na czas transmisji przygotujmy stół z białym obrusem. Na nim zapalmy dwie świece i postawmy na środku krzyż. Wzbudźmy w sobie również duchowe pragnienie przyjęcia Pana Jezusa.

 6. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 7. Okazja do spowiedzi przed Mszami świętymi, z zachowaniem środków ostrożności.

 8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Tomasz Romanów, st. wolnego, zam. w Dziembówku, Patrycja Stofrowska, st. wolnego, zam. w Sławianówku, Przemysław Stefaniak, st. wolnego, zam. w Skicu, Emilia Sieg, st. wolnego, zam. w Wiktorówku.

 9. Przed świętami nie odwiedzę chorych z komunią św., chyba że ktoś o to poprosi. Wówczas do chrorego udam się w Wielki Czwartek od g. 9.00.

 10. Dziękuję za ofiary na tacę składane na konto bankowe parafii. Bóg zapłać.

 11. Akt oddania: Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.