PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek.

  2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem przeżyjemy w czwartek 25 marca. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Msze św.: w Kleszczynie o g. 16.00, w Skicu o g. 17.00 w Sławianowie o g. 18.00.

  3. Droga krzyżowa w Skicu w środę po Mszy św. o g. 17.00, w Sławianowie w piątek po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszam szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Gorzkie żale w niedzielę po Mszach św.

  4. Dotarły zamówione ponad 3 miesiące temu, ręcznie wykonane płytki terakotowe na posadzkę do kościoła w Sławianowie. Wcześniej zapłaciłem 5 tys. przedpłaty, teraz 37 908 zł. Płytki można obejrzeć na zewnątrz kościoła po stronie salki. W poniedziałek mam spotkanie z konserwatorem, kierownikiem budowy i wykonawcą w sprawie położenia płytek. Dziękuję p. Chrystianowi Brzezińskiemu za użyczenie sprzętu do przewiezienia płytek spod bramy cmentarza.

  5. Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej w Sławianowie i Kleszczynie do niedzieli za tydzień, 28 marca, w ramach jałmużny wielkopostnej organizuje zbiórkę żywności i starych ręczników na rzecz Noclegowni dla bezdomnych w Złotowie oraz funduszy na zakup pościeli dla Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Dary dla noclegowni można składać w kościele lub w szkole w wyznaczonym miejscu. Natomiast ofiary będą zbierane do puszek po mszach niedzielnych dzisiaj za tydzień. Opiekun i członkowie Szkolnych Kół Caritas proszą o wsparcie akcji.

  6. Spotkanie rodziców młodzieży, która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania będzie w środę o g. 18.00 w Sławianowie.

  7. Poszukuję uzdolnionych plastycznie osób z naszej parafii do przeprowadzenia pleneru malarskiego w ramach oferty kulturowej remontu zabytków drewnianych. Chodzi o namalowanie lub narysowanie jakiegoś obiektu sakralnego: krzyż, kapliczka, kościół, do końca maja.

  8. Na ołtarzu św. Barbary wystawiony jest koszyk na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

  9. Do nabycia jest tegoroczny kalendarz jako cegiełka, wsparcie misji w Kapszagaj w Kazachstanie za dobrowolną ofiarę.

  10. Są również do nabycia paschaliki, świeczki Caritas na stół wielkanocny w cenie 5 zł.