TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do niedzieli za dwa tygodnie, dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a.osobom w podeszłym wieku;
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 2. Dzisiaj zbiórka do puszek na cele misyjne.

 3. Droga krzyżowa w Skicu w środę po Mszy św. o g. 17.00, w Kleszczynie w czwartek po Mszy św. o g. 17.00, w Sławianowie w piątek po Mszy św. o g. 18.00. Gorzkie żale w niedzielę po Mszach św.

 4. Na cele remontowe zebraliśmy w styczniu 10390 zł: w Skicu 2000 zł, w Kleszczynie 5500 zł, w Sławianowie 2890 zł: w Kaczochy 200 zł, w Buntowo Gaj 355 zł, w Buntowo wieś i wybudowanie 1885 zł, w Sławianówko 80 zł, w Sławianowo 985 zł. W lutym 7566 zł: w Skicu 1750 zł, w Kleszczynie 3740 zł, w Sławianowie 2076 zł: w Kaczochy 250 zł, w Buntowo Gaj 355 zł, w Buntowo wieś i wybudowanie 390 zł, w Sławianówko 110 zł, w Sławianowo 971 zł. Bóg zapłać.

 5. Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w niedzielę za tydzień. Rekolekcje poprowadzi dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik.

 6. Na ołtarzu św. Barbary wystawiony jest koszyk na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Patryk Czyżewski, st. wolnego, zam. w Kaczochach, Beata Napora, st. wolnego, zam. w Kaczochach,

 8. Do nabycia są kartki świateczne z kościołem w Sławianowie i w Kleszczynie za dobrowolną ofiarę. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele remontowe.