Sierpień – miesiąc trzeźwości

Trwa sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu. Biskupi zachęcają nas do 100 dni abstynencji na 100 rocznicę odzyskania niepodległości.