Spotkanie młodzieży do bierzmowania

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania ze Sławianowa we wtorek po Mszy św. o 18.00 w Sławianowie, młodzieży ze Skica w środę o g. 19.00 w kościele w Skicu i z Kleszczyny w czwartek o g. 19.00 w kościele w Kleszczynie. Proszę wziąć indeksy.