NIEDZIELA DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także … Kontynuuj

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy parafianie i goście! Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem … Kontynuuj

IEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Poświęcenia palm na wszystkich Mszach św. Gorzkie żale po Mszach św. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem przeżyjemy w czwartek 25 marca. Jest … Kontynuuj

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie z modlitwą z Pismem św. w czwartek o g. 18.00 w Sławianowie. Proszę zabrać Pismo św. Droga krzyżowa w Skicu w środę po Mszy św. o g. 17.00, w Kleszczynie w czwartek po Mszy św. … Kontynuuj

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest … Kontynuuj

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła. Droga krzyżowa w Skicu w środę po Mszy św. … Kontynuuj

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla … Kontynuuj

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się … Kontynuuj

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Spotkanie młodzieży, która w tym roku ma przystąpić do sakramentu bierzmowania, będzie w Sławianowie w piątek o g. 18.00. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z której dochód przeznaczony jest na rzecz misjonarzy, będzie 16 lutego, we wtorek w następnym … Kontynuuj